üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Miskolc

ADÓTANÁCSADÁS - VÁLSÁGKEZELÉS - CÉGMINŐSÍTÉS -
VÉGREHAJTÁS - MUNKAÜGYI - MUNKAVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS - KÖVETELÉSKEZELÉS


Ha vállalkozása bajban van, keressen bizalommal.
Előzze meg a teljes összeomlást, erkölcsi és anyagi felelősséget!

KÖNYVELÉS

Szakmai körökben közismert, hogy napjainkban a megbízható, jól képzett könyvelők nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a könyvelőiroda teljes körű szolgáltatást nyújtson ügyfelei részére. Hiába van jó híre egy adott könyvelőnek, könyvelő irodának, ha olyan alkalmazottakat foglalkoztat, akik a napi operatív feladatok ellátására, ügyfelekkel történő kapcsolattartásra önállóan képtelenek.

Sajnos a könyvelés is a leágazó szakmák sorába került, mivel a hatóságok egyre több feladatot vonnak el, de mindent nem tudnak, így a szakma nem szűnik meg, csak jelentősen átalakul majd. Lásd informatikai fejlesztések.

Senkinek ne legyenek illúziói!
Nem a könyvelőiroda tulajdonosa, vezetője, szakmai irányítója könyveli a vállalkozásokat, az fizikai képtelenség lenne. Erre a célra olyan szakembereket kell foglalkoztatni, akik szakmailag felkészültek, jogszabályismeretük naprakész és ügyfélkapcsolat területén kommunikatívak.

Még ha mindez rendelkezésre áll, több biztonsági intézkedést is be kell vezetni egy könyvelőiroda életébe; úgy, mint könyvelői szerződés, mely alapján mindennemű anyagi és erkölcsi felelősség a könyvelőirodát terheli, amennyiben az okozott kár neki róható fel.

Nem elhanyagolható feladat az irodavezető általi folyamatos ellenőrzés, egyeztetés az ügyfelekkel. A könyvelői felelősségbiztosítás megléte biztosítja az anyagi felelősségvállalást.

Itt jegyezném meg, könyvelő soha nem fizet adót a Megbízó helyett, már csak azért sem, mert a megállapított adóhiány mindenképp a Megbízót terhelte volna, ha nincs téves számolás. A könyvelőiroda a járulékos költségek megfizetésével köteles helytállni, úgy, mint bírság, késedelmi pótlék és más, a munkájával összefüggő hiányosság miatti szankció!

A könyvelői munka nem csak az adatrögzítésből, a fizetendő adóterhek kiszámításából, bérszámfejtésből áll. A könyvelői tevékenység ennél sokkal több és összetettebb.

MUNKAVÉDELEM

Munkavédelem - Tűzvédelem
Munkavédelmi, Tűzvédelmi Szakértői tevékenység:

Az 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről és a 1993. évi CXIII. törvény munkavédelmi előírásai alapján a cég vezetőjének kell gondoskodni a vezetése alatt lévő egység tűz és munkavédelmi feladatainak elvégzéséről. A törvényben meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, Az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható.

Szolgáltatásaink a munkavédelem területén

 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése
 • Munkavédelmi oktatások megtartása
 • Kockázatértékelés
 • Egyéni védőeszközök juttatása
 • Munkaeszközök üzembe helyezése
 • Időszakos (munkavédelmi) biztonsági felülvizsgálat
 • Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása

Szolgáltatásaink a tűzvédelem területén

 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása
 • Tűzvédelmi ellenőrzések megtartása
 • Tűzvédelmi felszerelések beszerzése, ellenőrzése
MUNKAÜGY

Munkaügyi audit

Munkaügyi auditunk célja, hogy felmérjük, az Ön vállalkozásában minden munkaügyi folyamat szabályosan és költségtakarékosan működik-e, és Ön rendezett munkaügyi kapcsolatokat tudjon felmutatni.
Ennek érdekében szóbeli egyeztetést követően tételesen átvizsgáljuk az összes dokumentumát, majd összevetjük a tapasztaltakat a hatályos jogszabályokkal.

Feltárjuk az esetleges hibás működési gyakorlatokat. Megvizsgáljuk, hogy Ön a leginkább megfelelő foglalkoztatási struktúrát alkalmazza-e, a lehető legköltséghatékonyabb módon.

Ezt követően egy írásos jelentést készítünk Önnek, amelyben részletesen tájékoztatjuk az esetleges hiányosságokról.

Konkrét megoldásokat javaslunk a szükséges intézkedésekről, felsoroljuk a javítandó dokumentumokat, szükség esetén javaslatot teszünk egy új az Ön cégére szabott egyedi működési rend kialakítására.

Amennyiben igényli, segítséget nyújtunk a megvalósításában és munkaügyi tanácsadási szolgáltatásunk keretében biztosítjuk, hogy a jövőben Önnél az összes munkaügyi folyamat költséghatékony és szabályszerű legyen.
Munkaügyi auditációnk nem csak a munkaügyi dokumentumok vizsgálatára terjed ki, hanem a bérszámfejtés működésének ellenőrzésére is. Összehangoljuk a munkaügyi területeket – és a bérszámfejtést.

Ön az audit igénybe vételével nemcsak elkerülheti a szabálytalan foglalkoztatás miatti bírságokat, de a folyamatok ésszerűsítésével, a leghatékonyabb megoldások alkalmazásával költségeket is takaríthat meg

Munkaügyi tanácsadás, szakértői tevékenység

A mai világban nem kis kihívás betartani a foglalkozatáshoz kapcsolódó szabályokat. A kis- és középvállalkozások esetében problémát jelenthet, hogy nincs kapacitásuk egy olyan munkavállaló foglalkozatására, aki naprakész a munkajogi szabályok tekintetében. Foglalkozzon cége profiljával, és bízza ránk a munkaügyi, munkajogi területet.

Akár csak egy területhez kapcsolódóan merül fel igény, akár komplett munkaügyi struktúra kialakításáról van szó, keressen minket.

Amennyiben munkaügyi auditot is végeztünk, és esetlegesen hiányosságokat tártunk fel, úgy a munkaügyi tanácsadás keretében – a jogszabályokat és az Ön érdekeit szem előtt tartva- javaslatot teszünk a komplex munkaügyi területének kialakítására, igény esetén elkészítjük a szükséges jognyilatkozatokat, szerződéseket, szabályzatokat.

Tanácsadónk segítségével naprakész, a jogszabályoknak megfelelő, egyszerű megoldást kap problémájára.

A tanácsadás eseti jelleggel és átalánydíjas, folyamatos tanácsadás formájában is igénybe vehető.

Munkaügyi tanácsadás igénybe vétele estén állunk rendelkezésére – rövid határidőn belül – telefonon, e-mailen illetve természetesen személyesen is. Így tudjuk biztosítani a gyors, szakszerű megoldásokat az Ön számára.

Eredmény: Ön egy tökéletesen kialakított munkaügyi rendszert kap.

Munkaügyi képviselet, hatóságok előtt

A munkaügyi ellenőrzésekről szóló 1996. évi LXXV. törvény alapján, és a munkaügyi ellenőrzések módszertana szerint a munkaügyi ellenőrök szúrópróbaszerűen, vagy bejelentés alapján, de tételesen átvilágíthatják cége munkaügyi rendszerét.

Aludjon nyugodtan, bízzon szakmai tudásunkban: a kapcsolattartással és a kommunikációval bízza meg társaságunkat és átvesszük a cége képviseletét.

Munkaügyi képviselet bíróságon

Minden munkáltatóval előfordulhat, hogy munkavállalójával jogvitába keveredik. Akár a foglalkoztatás kapcsán, a munkarend kialakításkor, vagy annak változtatásakor, a munkavállaló elbocsátásakor. Ezekben az esetekben nagyon foltos, hogy minden kommunikáció megfelelően dokumentálva legyen, ugyanis előfordulhat, hogy peres eljárásba torkollik a jogvita

Amennyiben a peres eljárás elkerülhetetlenné válik, munkajogászunk szaktudása segít Önnek.

Egyedi munkaszerződések céges iratminták, szabályzatok készítése

Minden vállalkozás más és más. Ahogy a működésükre sem lehet ráhúzni egy egyen sémát, úgy munkaszerződéseire a használt belső szabályzatokra, iratmintákra sem. Ami az egyik vállalkozás életében megfelelő, az a másik számára a legritkább esetben jelenti a legjobb megoldást.
Mi az Ön vállalkozására, az Ön elképzelései, elvárásai alapján készítjük el munkaszerződéseit, munkaköri leírásait, munkaügyi iratmintáit belső HR struktúráját, egyéb dokumentációját úgy, hogy a hatályos jogszabályoknak is megfeleljenek.

Így minden esetben egyedi az Ön számára legtökéletesebb, cégére szabott megoldásokat nyújtjuk.

Egy jól kialakított munkarenddel optimalizálni lehet a foglalkoztatásra fordított költségeket. Szakembereink tökéletesen ismerik a foglalkoztatási lehetőségeket, így olyan munkarendeket alakítanak ki az Ön számára, amelyek alkalmazása esetén Ön a lehető legjobban tudja kihasználni a munkavállalói munkaidejét, és a szükséges munkavállalói létszám kerül foglalkoztatásra.

Optimalizálja működését, vegye igénybe szolgáltatásainkat.

CÉGMINŐSÍTÉS

Egy kérdéssel kezdeném: amennyiben az Ön vállalkozása üzleti kapcsolatba kíván lépni egy másik vállalkozással, mennyire tárja fel a leendő partnere paramétereit?

Társasági szerződés, mérlegeredmény, fizetőképesség, bejelentett munkaerő létszáma, szakirányú végzettség, hatósági engedélyek megléte, érvényes adószám, végrehajtási eljárás fennáll e, vannak e szállítói tartozásai stb.

Nagyon fontos, hogy egy leendő munka kivitelezése, legyen az szolgáltatás, kereskedelem, vagy más tevékenység, mennyire költségigényes a megbízott részéről.

Mennyi ideig tart a megbízás, a részteljesítések fedezik e az időszakos kiadásokat.

A vállalkozói szerződésben milyen garanciákat vállal a magbízó?

Számos feltételnek kell fennállnia, ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön, mert a vállalkozásának jövője múlik rajta.

 Az a baj, hogy fordítva ülünk a lovon! A megbízó mindent kérhet, NAV 0 igazolást is, míg a megbízott, nem tekinthet be a fél könyveibe.

Ezen megvalósulások, csak a vállalkozók hozzáállásán múlik!

Pályafutásom alatt, sok vállalkozás vérzett már el a fenti információk hiánya miatt!
Azért vagyok én, hogy mindezt feltárjam és segítsem a döntés meghozatalát!

ADÓTANÁCSADÁS

Mára ott tart világunk, hogy bármely gazdasági esemény előkészítésének nélkülözhetetlen részévé vált a tervezés, ezért az adótanácsadó tevékenysége az élet minden frontján, nélkülözhetetlenné vált.

Egy egyszerűnek tűnő adás-vételnél is célszerű tanácsot kérni, ezáltal jelentős kiadást, illetve hatósági eljárást, annak összes nyűgét, baját előzheti meg.

Megvásárlásra kerülnek ingó, ingatlan vagyontárgyak, melyek származása - eredete ismeretlen a vevő számára.

Aláírásra kerülnek szerződések, mely szerződésben foglaltak nem lettek teljes körűen leellenőrizve.

Számtalan kérdés merül fel egy ingatlanértékesítés során, (jogok, kötelezettségek) senki nem jár utána, mielőtt megtörténne a visszterhes átruházás. Tudta, ha az épület falazata nem egyezik a hirdetés szövegével, (tégla, beton, salak stb) követeléssel élhet, illetve a foglaló duplája visszajár, ha eláll a vételtől?

Egy vállalkozás beindítását megelőzően, nem kérik ki az adótanácsadó véleményét, mely vállalkozási forma a legmegfelelőbb a tevékenység szentpontjából, holott már ekkor költséget takarít meg.

Sok büntető eljárás indult az üzletrész átruházások szakszerűtlen lebonyolítása miatt. Az ügyvéd elvégzi a feladatát, elkészíti a dokumentációt, benyújtja a cégbíróságnak és ezzel az Ő feladata véget ér.

De tudja mi a vevő és az eladó kötelezettsége, joga? Meddig és mire terjed ki mindkét fél felelőssége?

A vállalkozói szerződéskötések kapcsán is vannak hiányosságok. Nem minden áron kell egy munka, ha a szerződésben nem garantált a kifizetés. Sok esetben rögzítik, hogy a szerződésben vállalt muna elvégzésének díja meghatározott bevételből kerül teljesítésre. Ez nagyon veszélyes! De a legnagyobb probléma, hogy sokan azt sem tudják mik a kötelező tartalmi elemei egy szerződésnek!

Sokan nem néznek utána a partnernek. Még egy cégjegyzéket sem néznek meg, hogy leendő partnerük nem áll e valamilyen szankció alatt, fizetőképes-e, mennyi a cégvagyon, nincsenek-e likviditási problémái. mert ha igen abból nem lesz bevétel! Megvannak a kötelező engedélyei a tevékenység végzéséhez? Vagy majd Önnek kell megfizetni az összes közterhet, mint alvállalkozónak!

Még akkor is le kell ellenőrizni a partnert, ha már volt korábban megbízás és simán ment minden, mert bármikor változhatnak a vagyoni és pénzügyei.

Ezért nagyon fontos, hogy teljes körűen körbejárjuk az adott gazdasági eseményt, mielőtt milliókat adnánk ki!

Az adótanácsadó szolgáltatása kiterjed szerződéskötésre, vagy a már elkészült szerződés véleményezésére. Az adófizetési és más járulékos kötelezettségek kiszámolására, vagy az azt érintő adatszolgáltatások elkészítésére és utánajár mindennek, hogy az Ön vállalkozása zavartalan legyen.

ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS
Az üzletviteli tanácsadás egy sokszínű szaktanácsadói feladat.

Célja, szakmailag segítséget nyújtani Önnek, hogy vállalkozása mindennapi gondjai és problémái ne nyomasszák, és ne okozzanak álmatlan éjszakákat.

Ebben a szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás, marketingpolitika.

Az üzletviteli tanácsadás tartalmazhat tanácsadást, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti tevékenységhez.

Üzletviteli tanácsadás segítségnyújtás a tervezés, szervezés, hatékonyság, ellenőrzés, irányítás a vezetői információs rendszert érintő területeken.

Levesszük a terhet a válláról oly módon, hogy egy mindenre kiterjedő átvilágítás, úgynevezett revízió segítségével feltárjuk mindazon hiányosságokat, melyek vállalkozásának stabilizálását, illetve fennmaradását fenyegeti.

Ezt követően kialakítunk egy stratégiát, mely segít elérni a kitűzött célt és optimalizálni a bevételeit és kiadásait.

Az üzletviteli tanácsadás a vállalkozásokat érintő gazdasági folyamatok, tevékenységek megismerését, átvilágítását, ezt követő elemzését, valamint azok átalakítását jelenti.

felszámolás - végelszámolás

Felszámolási és végelszámolási eljárásokban történő teljes képviselet

VÉGELSZÁMOLÁS

A társaságok, részben végelszámolással fejezik be a tevékenységüket, amikor a tulajdonosok úgy döntenek, hogy a társaságot nem üzemeltetik tovább.

A végelszámolás kettős cégbírósági eljárásból áll, mely eljárást csakis és kizárólag ügyvéd intézhet.

Ezen felül speciális számviteli beszámolási és nyilvántartási kötelezettségből és az elmúlt 5 év gazdasági eseményeit átfogó adóhatósági ellenőrzéséből áll.

Szükség esetén, ügyvéd közreműködéséről gondoskodunk az eljárás teljes egészére, illetve tanácsadással segítünk dönteni a végelszámolás megtervezését, illetve lebonyolítása tekintetében 

FELSZÁMOLÁS

Felszámolási eljárás alá került a vállalkozása? Nincs rendben a főkönyv, a mérleg, az eszköznyilvántartás? Tele a pénztár?

Ha kopogtat Önnél a felszámoló, előtte keresse meg társaságunkat, hogy átvizsgáljuk és revideáljuk a könyvelését, megelőzve ezzel a törvénysértést, a büntetőjogi felelősségre vonást!

Társaságunk előkészíti a felszámoló részére a teljes iratanyagot, a vállalkozói szerződésben vállalt teljes erkölcsi és anyagi felelősség terhe mellett!

Kerülje el a csőd-bűntett, számviteli fegyelem megsértése, vagy más egyéb jogsérelem esetén a felszámolás alatt álló gazdasági társaság cégvezetője ellen büntetőeljárás kezdeményezhetóségét.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

HATÓSÁG ELŐTTI KÉPVISELET

Törvényben rögzített jog, hogy meghatalmazás útján más is képviselheti Önt az eljárások során.

Ajánlatos a könyvviteli szolgáltatóval olyan szerződést kötni, mely felhatalmazza az Ön képviseletre.

Mára a GDPR fontos szerepet tölt be a szolgáltató életébe, mely kötelező tartalmi elemekkel rendelkezik.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK

A végrehajtási ügyek és fizetési könnyítési kérelmek meghatározott forgatókönyv szerint folynak.

A siker szempontjából ma már elengedhetetlen a jogszabályok alapos ismerete, a tapasztalat.

A megszerzett rutin, tárgyalóképesség, sokban segíti az ügy menetét, legyen adós, vagy végrehajtást kérő a megbízó. 

CÉGMINŐSÍTÉS:

Amennyiben az Ön vállalkozása üzleti kapcsolaba kíván lépni egy másik vállalkozással, mennyire tárja fel a leendő partnere paramétereit?

A legfontosabb a mérlegeredmény: (előző évhez képest csökkenés, növekedés stb.)

Megvannak e a leendő partnerének a tevékenység végzéséhez a megfelelő engedélyei, végzettsége. 

RÓLUNK

 • Könyvelőt keres?
 • Végrehajtás alá került?
 • Lefoglalták a vagyontárgyait?
 • Felszámolási eljárás indul társasága ellen?
 • Nincs tisztában a törvény adta lehetőségeivel?
Akkor Ön jó helyen jár!

Mi segítünk megoldani a felmerülő problémát!
Adótánácsadókra, felkészült könyvelőkre van szüksége a vállalkozóknak, hiszen szakmailag Ők igazodnak el a felmerülő jogszabályok, adójogi kérdések, adóellenőrzések, jelentési kötelezettségek útvesztőiben.
tovább...

Engedje meg, hogy röviden bemutassam társaságunkat.
Társaságunk szakmailag magasan kvalifikált szakemberek közreműködésével, komplex ügyintézés keretében végzi a tevékenységét.

Ezen tevékenységek az alábbiak: Adótanácsadás, könyvelés, könyvviteli feladatok ellátása, bérszámfejtés, végrehajtási eljárásban, vagyonosodási vizsgálatban történő közreműködés, teljes körű képviselettel.

Adótanácsadás, a vállalkozással felmerülő adóügyi, számviteli és pénzügyi lehetőségek kidolgozása, adóoptimalizálás.
Könyvelés, könyvviteli szolgáltatás nyújtása. Ügyfél centrikus szolgáltatás. A könyvelés alapvető feladatai közé tartozik a bizonylatok rögzítése és ezek alapján a szükséges bevallások rendszeres elkészítése, az éves és évközi beszámolók elkészítése és benyújtása és ezek pénzügyi kötelezettségéről a vállalkozás vezetésének tájékoztatása. Megállapodás szerint bérszámfejtés, fontos, hogy rendszeres időközönként tájékoztassa a cégvezetést arról, hogy mikor és mennyi adó és járulékfizetési kötelezettsége van a vállalkozásnak.
tovább...

Van Önnek könyvviteli szerződése?

Mielőtt könyvelőt választ ellenőrizze, hogy a kiszemelt könyvelő, vagy a könyvelő iroda tagja, illetve ügyvezetője alkalmazottai a mérlegképes könyvelők nyilvántartásában szerepelnek-e.

Mindíg kössön könyvelői szerződést, mely taglalja a kötelezettséget, felelősséget, mindkét szerződő fél tekintetében.


Ne dőljön be az olcsó könyvelőknek, meglátja, hosszútávon sokkal olcsóbban jön ki, mintha alkalmazottat tartana, vagy nem megfelelő könyvelőt választana.
tobább...

Alapvető problémák a könyvviteli szolgáltatásban

Hogyan tud szilárd védelmet kiépíteni a jogszabályok útvesztőjében az hatóságokkal szemben?

Ha elege van abból a bizonytalanságból, amit a könyvelésével, és jogi ügyeivel kapcsolatban érez, azt tanácsoljuk, gondolja át a fentebb elmondottakat! Ellenőrizze könyvelőjét, és ha hiányosságokat tapasztal, cserélje le! Tudom, sokan azt sem tudják, mit kérdezzenek a könyvelőtől, hisz nem számviteli szakemberek. De ez nem baj, hisz a vállalkozó, cégvezető dolga a cégvezetés a tevékenységgel összefüggő gazdasági események szervezése, irányítása ezek koordinálása. A könyvelő feladata a könyvviteli szolgáltatások teljes körű ellátása. De mi akadálya annak, hogy felkérjen egy külsős céget, az ellenőrzés lebonyolítására?

Ha kételyei támadtak a könyvelőjével kapcsolatban az alábbiakat tegye meg!
Folyamatosan ellenőrizze könyvelőjét. Győződjön meg arról, hogy jut-e elegendő idő a vállalkozását érintő könyvviteli szolgáltatásra. Az egyre alacsonyabb könyvelői díjak miatt néhányan túlvállalják magukat, ezáltal bürokratikus világunkban nem jut idő az iratok teljes körű feldolgozására. Ezt a jelenséget mi úgy nevezzük ÁFA-ig történő könyvelés. Ez azért veszélyes, mert egy esetleges hatósági ellenőrzés, jelentős bírságot vonhat maga után.
tovább...

Új törvényi változás

Az adóellenőrzésről szóló értesítés átvételével az önellenőrzés lehetősége bezárult! Az állam javára meg nem fizetett közterhek, sikkasztásnak minősülnek, 2-év szabadságvesztéssel sújtható!


Cégünk vállalja
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók nonprofit szervezetek teljes körű könyvelését, számviteli feladatok ellátását, teljes képviselettel.
tovább...

Ingyen cégalapítás

Ha velünk köt könyvviteli szerződést cégalapítással felmerülő ügyvédi költségét átvállaljuk!

Válságkezelés
Az általunk irányított könyvelőiroda vállalja a végelszámolás, behajtás, végrehajtás, csődeljárás esetén a válságkezelést!
A társaságunk a törvényi változások követése mellett, rendszeres szakmai tanáccsal és átfogó védelemmel végzi tevékenységét, látja el az Ön cégének, vállalkozásának könyvviteli feladatait. Ha felkeltettük érdeklődését kérjük, keresse irodánkat az elérhetőségek valamelyikén. Nálunk garantáltan jó kezekben lesznek vállalkozása ügyei!
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók nonprofit szervezetek teljes körű könyvelését, számviteli feladatok ellátását, teljes képviselettel.
tovább...

KÖNYVELÉSI DÍJ KALKULÁTOR

számolja ki mi mennyibe kerül

könyvelés díj kalkulátor

 • Kft. 25.000 Ft./hó-tól
 • BT. 10.000 Ft./hó-tól
 • Rt. 50.000 Ft./hó-tól
 • Egyéni vállalkozó: 5.000 Ft./hó-tól
 • Bérszámfejtés 2.500 Ft/fő/hó
 • Telefonos ügyintézés: 500 Ft/perc
 • Egyszeri képviselet: 30.000 Ft/nap+költség
 • Tanácsadás: megegyezés szerint!
Társasági forma:
Alkalmazottak száma:
Könyvvezetés:
Külker tevékenység:
Egyéb adók:
Áfa gyakorisága:
Számlaforgalom/hó:
Könyvelés helyszíne:
Állandó képviselet:
Éves árbevétel:
Több telephely:Az elírás téves számolás és a változtatás jogát fenntartjuk!
A kikalkulált összeg nem minősül a Ptk. szabályai szerint árajánlatlak

KAPCSOLAT


Név:

Forgács László
Gaál Szabó Pálné (Éva)

E-mail:

info@768.hu

Levelezési cím:

3531 Miskolc, Győri kapu 24/B
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u 30.

Írj egy pár sort

Lépj kapcsolatba velünk:

Készen állunk az ajánlatokra és az együttműködésre.
Címünk

Miskolc
Győri kapu 24/B
3531

Elérhetőségek

Email: info@768.hu         
Telefon: +36302055244
Fax: ++3646796847